Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με τον τομέα σωματοφυλάκων,security,συνοδεία υψηλών προσώπων VIP, προσωπικού φύλαξης ιδιωτικής εταιρίας, προσωπικού ασφαλείας πλοίων, λιμενικό. Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση και την εξάσκηση, έτσι ώστε ο φύλακας να είναι ικανός  να λειτουργήσει υπό συνθήκες πίεσης, χρησιμοποιώντας τις σωστές, αποτελεσματικές τεχνικές και τακτικές γρήγορα και άμεσα. Επίσης κάθε χρόνο σε συνεργασία με την KMT, διοργανώνουμε ειδικά σχολεία  για άτομα τα οποία επιθυμούν να εργαστούν επαγγελματικά με τον τομέα φύλαξης υψηλών προσώπων VIP και προσωπικό φύλαξης πλοίων SEA MARSHAL.