Το Κραβ Μαγκά αρχικά δημιουργήθηκε για τον στρατιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όταν σήμερα αναφερόμαστε στη βασική εκπαίδευση στο Κραβ Μαγκά, την αποκαλούμε «ΚΜ για Πολίτες».

 

Το ΚΜ για Πολίτες πρακτικά χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, το ΚΜ για Ενήλικες, το ΚΜ για Γυναίκες και το ΚΜ για Παιδιά.

 

Η εκπαίδευση της KMTστο ΚΜ για Πολίτες είναι διαθέσιμη σε όλον τον πλανήτη και σε πολλά επίπεδα. Είναι αλήθεια ότι, ακόμη κι αν κάποιος εκπαιδεύεται σε αυτό μόνο για μία ή δύο φορές την εβδομάδα, σαν χόμπι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο λόγος γι’ αυτό είναι το γεγονός πως το πιο προφανές πλεονέκτημα για το οποίο φημίζεται το ΚΜ είναι το πόσο γρήγορα και εύκολα κάποιος μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις αρχές της αυτοάμυνας. Η εκπαίδευση στο ΚΜ έχει βασιστεί και οικοδομηθεί στα φυσικά αντανακλαστικά και αντιδράσεις του ανθρώπου. Επίσης, η εκπαίδευση στο ΚΜ είναι προσιτή σε οποιονδήποτε και προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ικανότητα αυτοάμυνας. Πολύ συχνά, δε, αυτό το οποίο ξεκινά σαν μια «απλή» προπόνηση, μετατρέπεται σε ένα αληθινό πάθος για τον ασκούμενο και σε αυτές τις περιπτώσεις η σχολή μας δύναται να προσφέρει πολλούς επιπρόσθετους τρόπους προπόνησης, επέκτασης αλλά και εμβάθυνσης στον τομέα της αυτοάμυνας.

 

Όπως συμβαίνει με το σύστημα των ζωνών το οποίο συνηθίζεται σε πολλές πολεμικές τέχνες, η KMT έχει επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης και προόδου για τους μαθητές της, το οποίο χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Τα επίπεδα των Εκπαιδευομένων (Practitioner ή απλώς P levels) τα οποία είναι πέντε (P1-P5), τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate ή απλώς G levels), τα οποία είναι επίσης πέντε (G1-G5) και τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert ή απλώς Ε Levels), τα οποία και αυτά είναι πέντε (E1-E5). Τα άτομα τα οποία εκπαιδεύονται στο ΚΜ έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν σε επίπεδο μέσω του συστήματος προόδου και πιστοποίησης της KMT, φτάνοντας όσο ψηλά το επιθυμούν, σε συνάρτηση πάντα με τον χρόνο και την προσπάθεια που έχουν επενδύσει.

Η κάθε τεχνική της διδακτέας ύλης βασίζεται σε αληθινά σενάρια και επιθέσεις βγαλμένα από την πραγματικότητα. Κάθε επίπεδο συμπεριλαμβάνει διάφορες λύσεις σε προβλήματα αυτοάμυνας και αντεπιθέσεις οι οποίες εξάγονται από το κάθε αληθινό σενάριο. Μέσω της εκπαίδευσης στο ΚΜ οι μαθητές εξασκούνται σε αυτά τα σενάρια, αναλόγως το επίπεδό τους. Όσο κάποιος προοδεύει σε επίπεδο τα εξεταζόμενα σενάρια γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και επικίνδυνα, ενώ ταυτόχρονα δίνονται και οι απαιτούμενες λύσεις σε αυτά. 

Πηγή: www.kravmagatraining.gr