Ο εκπαιδευτής της σχολής είναι ο Γιώργος Σειστάκης και κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

  • Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για πολίτες – Graduate 4 (G4)
  • Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF)-Lead Civilian Instructor
  • Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για παιδιά
  • Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για γυναίκες
  • Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για προσωπικό ασφαλείας -VIP Bodyguard- Προστασία Υψηλών Προσώπων- Ασημένια Ασπίδα
  • Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Λιμενικό-Sea Marshal
  • TRX- Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Suspension Training level 1
  • TRX- Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Group Suspension Training level 1
  • Παγκόσμια Ομοσπονδία Kickboxing W.P.K.A. Πιστοποιημένος Προπονητής  level C
  • Emergency First Response (EFR) Πτυχίο πρώτων βοηθειών-EMERGENCY RESPONDER CPR(BLS) First Aid-Adult