ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το δεύτερο σχολείο εκπαιδευτών ξεκίνησε 17 Νοεμβρίου με 3 συμμετέχοντες. Η διάρκεια του θα είναι 220 ώρες με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Για να μπορέσει κάποιος να εισέλθει στο σχολείο εκπαιδευτών της ΚΜΤ, περνάει απο προφορική συνέντευξη και δίνουμε μεγάλη σημασία στο μαχητικό του παρελθόν αλλά και στις τωρινές του δυνατότητες. Έτσι μετά από όλες τις συνεντεύξεις από τους ενδιαφερόμενους, καταλήξαμε στους τρεις υποψήφιους εκπαιδευτές όπου, εκτός από τα προαναφερθέντα έχουν ήθος και αξίες σαν άνθρωποι. Στην ΚΜΤ δίνουμε μεγάλο βάρος στο ποιος θα γίνει μέλος της δικής μας, ξεχωριστής, οικογένειας και δεν θέλουμε να γίνουμε μία εμπορική ομοσπονδία.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *