ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ.

Με ελάχιστες συμμετοχές πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εξωτερική προπόνηση!

Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας ήταν να εφαρμόσουν οι μαθητές τις τεχνικές σε ανώμαλο έδαφος αλλά

και σε πραγματικές συνθήκες.

Επίσης διδάχτηκαν νέες τεχνικές υψηλών επιπέδων.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *