ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΥΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ TON AMNON DARSA

SUMMER CAMP 2013

Read more

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION

Read more

G1 ME TON SHLOMI MOYAL..