Ο Γιώργος Σειστάκης είναι Διευθυντής και Επικεφαλής Εκπαιδευτής Κραβ Μαγκά για την Ελληνική επικράτεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  KRAV MAGA TRAINING (KMT) .

Kατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

Expert Instructor

Lead Civilian Instructor

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για πολίτες

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για παιδιά

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για γυναίκες

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για προσωπικό ασφαλείας -VIP Bodyguard- Προστασία Υψηλών Προσώπων

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Λιμενικό-Sea Marshal

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Kickboxing

Πιστοποιημένος  Advanced Personal Trainer

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Suspension Training level 1

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Group Suspension Training level 1

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Cross Functional Training

Emergency First Response (EFR) Πτυχίο πρώτων βοηθειών-EMERGENCY RESPONDER CPR(BLS) First Aid-Adult