Ο Γιώργος Σειστάκης είναι Διευθυντής και Επικεφαλής Εκπαιδευτής Κραβ Μαγκά για την Ελληνική επικράτεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  KRAV MAGA TRAINING (KMT) .

Kατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

International Instructor

Expert Instructor

Lead Civilian Instructor

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Πολίτες

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Παιδιά

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Γυναίκες

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Στρατό

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Αστυνομία

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Προσωπικό Ασφαλείας -VIP Bodyguard- Προστασία Υψηλών Προσώπων

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Λιμενικό-Sea Marshal

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από την Γ.Γ.Α. στο Ju Jitsu

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΜΜΑ από την IMMAF

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Kickboxing

Πιστοποιημένος  Advanced Personal Trainer

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής TRX Suspension Training Level 1

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής TRX Group Suspension Training Level 1

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Cross Functional Training

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Animal Movement Level 1

Emergency First Response (EFR) Πτυχίο πρώτων βοηθειών-EMERGENCY RESPONDER CPR(BLS) First Aid-Adult